Gebruiken consultants valide kennis?

Adviseurs spreiden graag hun kennis ten toon om hun vakmanschap te tonen. Maar slagen ze daar wel in? Dit onderzoek naar de kwaliteit van white papers van consultants laat zien dat het vaak mis gaat. De helft van de papers is niet aan de maat. Dit artikel geeft criteria waaraan een goed white paper moet voldoen.

Lees het artikel hier: Gebruiken consultants valide kennis?

Tags: geen tags

Reacties zijn gesloten.