Ketens de Baas

Gebaseerd op ervaringen in de Loonaangifteketen, een samenwerking tussen de Belastingdienst, UWV en CBS, geeft deze publicatie handvatten voor de inrichting van samenwerkingsverbanden in de overheid. Daarmee biedt het u een op de praktijk gestoelde visie op het inrichten van organisatie-overstijgende samenwerking. De principes en handvatten in het dossier kunt u toepassen in alle situaties waarin organisaties op gelijkwaardig niveau samenwerken, in ketens, maar bijvoorbeeld ook bij de samenwerking tussen gemeenten, binnen Regionale Uitvoeringsdiensten en tussen registerhouders en afnemers binnen het stelsel van Basisregistraties.

Lees het artikel: Ketens de baas

Tags: geen tags

866 reacties

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *