Advies

Ik ben als adviseur werkzaam op de gebieden strategie, organisatie, samenwerking en innovatie. Dat doe ik voor de profit en de non-profit. Ook word ik regelmatig gevraagd als ‘meta-consultant’ om adviesbureaus te helpen met de ontwikkeling van nieuwe business modellen, nieuwe organisatievormen of om hun thought leadership vorm te geven door het uitvoeren van onderzoek. Daarbij is mijn rol meestal die van expert, maar regelmatig ook die van procesbegeleider.

Typische projecten zijn:

  • Begeleiding van samenwerkingsverbanden tussen organisaties en de ontwikkeling van ecosystemen. Vaststellen van de strategie achter samenwerking, het ontwerpen van samenwerkingsverbanden, ontwikkelen van business modellen voor samenwerking, coachen van managers op het vlak van samenwerking, doorlichten van samenwerkingsverbanden en het begeleiden van sessies om vastgelopen partnerships weer vlot te trekken
  • Opbouw van samenwerkingsvaardigheid. Dit is het intern richten van samenwerking. Welke kennis, tools en processen zijn nodig om als organisatie effectief te kunnen samenwerken met andere partijen?
  • Het ontwerpen van organisatievormen. Doorlichten van organisaties, ontwikkelen van nieuwe organisatievormen, ontwikkelen van besturingsmodellen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de formele kant van organiseren, maar gaat het ook om cultuur, normen en waarden in de organisatie en betrekken van de medewerkers.
  • Meta-consulting. Helpen van adviesbureaus bij het nadenken over hun strategie en nieuwe business modellen. Uitvoeren of ondersteunen van onderzoek dat adviesbureaus uitvoeren in het kader van hun marketing of thoughtleadership. Doorlichting van de organisatie van adviesbureaus.
  • Innovatie-advies. Het bepalen van de innovatiestrategie van organisaties, de organisatorische inrichting van innovatie en bepalen welke tools/processen een organisatie nodig heeft om succesvol te kunnen innoveren.
  • Ik help Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij het inregelen van toezicht op netwerkorganisaties. Hoe vervul je als toezichthouder een vruchtbare rol wanneer een groot deel van de activiteiten van de organisatie zijn ondergebracht in samenwerkingsverbanden?
  • Sector- en beleidsonderzoeken op de bovengenoemde gebieden. Voor overheden of brancheverenigingen voer ik onderzoek uit om te verkennen wat de impact van bijvoorbeeld samenwerking of innovatie op hun branche gaat zijn. Scenario-analyses kunnen daar een onderdeel van vormen.