Publicaties

Ecosystemen: wat zijn dat, en hoe bestuur je ze?

Het begrip ‘ecosysteem’ duikt steeds vaker op in het spraakgebruik van managers. Maar wat is een ecosysteem eigenlijk en wat kan een organisatie doen om een gezond ecosysteem te krijgen? Om die vragen te beantwoorden, worden in dit artikel drie verschillende soorten ecosystemen beschreven. Aan...

Lees meer

Governing Ecosystems: What’s It All About?

Ecosystems: what are they and how to govern them? This article discusses three types of ecosystems and their governance requirements. How to orchestrate, cocreate and curate ecosystems. Read the article here: Governing Ecosystems

Lees meer

Collaborative business models

This article describes the three most common business models for partnerships and alliances. It clarifies when to use which model, how to operationalize the models and how to manage collaborative business models over time. Many practical examples illustrate our story. Read the article here: Collaborative...

Lees meer

Controle over coalities

Wat betekent de trend naar allianties en netwerken voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht? Organisaties voeren een groot deel van hun activiteiten steeds meer uit met samenwerkingspartners. Baten, kosten en risico’s zijn daarmee afhankelijk geworden van derde partijen. Waar moet je...

Lees meer

What does an ecosystem manager do?

The job title of ecosystem manager is  increasingly common. But what does an ecosystem manager do? And how does her job differ from that of an alliance manager? This article identifies seven things an ecosystem manager does.   Read the article: What does an ecosystem manager...

Lees meer

De drie nieuwe business modellen in consulting

Op basis van grootschalig onderzoek naar meer dan 100 adviesprojecten, laten we zien dat drie nieuwe business modellen ontstaan: collaborative consulting, continuous consulting en instant consulting. Lees het white paper: .De drie nieuwe business modellen in consulting 

Lees meer

A research agenda for alternative forms of corporate governance

This article argues that research into corporate governance should not only focus on the traditional CEO-driven, publicly listed and shareholder value generating company. We propose a research agenda that focuses on the governance of  organizations managed by a top management team, that are family owned...

Lees meer

Control-trust dilemma in alliances

This article presents an approach to balancing control and trust when designing alliances. It also presents common mistakes in alliance design. Read more here: Control trust dilemma in alliances

Lees meer

Podcast with Workspan

Chip Rodgers of WorkSpan interviewed me about ecosystems and alliance business models. Watch the full Video or listen to the podcast here: Podcast WorkSpan

Lees meer

Multi-partner alliances: The more the merrier?

How to design multi-partner alliances? This chapter shows there are four basic design options. Based on practical case studies, it presents guidelines about when to choose which option. A sample chapter from my book Alliances: An executive guide to designing successful strategic partnerships. Read it...

Lees meer

Ketens de Baas

Gebaseerd op ervaringen in de Loonaangifteketen, een samenwerking tussen de Belastingdienst, UWV en CBS, geeft deze publicatie handvatten voor de inrichting van samenwerkingsverbanden in de overheid. Daarmee biedt het u een op de praktijk gestoelde visie op het inrichten van organisatie-overstijgende samenwerking. De principes en...

Lees meer

Dynamics of the KLM-NWA alliance

This article describes how the governance structure of the KLM-NWA alliance enables the partners to deal with the dynamics of the business environment. Read more here: KLM NWA alliances

Lees meer

Management challenges of open innovation

Based on research under a large number of companies, this article identifies four challenges for implementing open innovation: changing the company mindset, developing the willingness to bring knowledge outside the company (not just bringing external knowledge in), build up the courage to experiment with new...

Lees meer

Gebruiken consultants valide kennis?

Adviseurs spreiden graag hun kennis ten toon om hun vakmanschap te tonen. Maar slagen ze daar wel in? Dit onderzoek naar de kwaliteit van white papers van consultants laat zien dat het vaak mis gaat. De helft van de papers is niet aan de maat....

Lees meer

Hoe blijven allianties bestuurbaar?

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende elementen die van belang zijn bij de ontwikkeling van besturingsmodellen voor allianties. Daarbij besteedt het aandacht aan de formele en de informele kant. De dynamiek van alliantiebesturing komt ook aan bod. Lees het artikel hier: Hoe blijven...

Lees meer

Merken als indicator van innovatie

De bestudering van ruim 600 geregistreerde merken laat zien dat zij een indicator voor innovatie zijn, die aanvulling biedt op bestaande maatstaven zoals O&O-uitgaven en patenten. Zij zijn vooral beter in het meten van diensteninnovatie en innovatie in het kleinbedrijf. Het innovatiebeleid in Nederland kan...

Lees meer

De achterhaalde adviseur

Veel adviseurs werken met achterhaalde modellen. Bovendien is er een kloof tussen praktijk en wetenschap. Waar wringt de schoen? Een verslag van negen diepte-interviews met hoogleraren-adviseurs en hun oplossingen. Lees het artikel hier: De achterhaalde adviseur

Lees meer

De 10 capabilities van de nieuwe adviseur

In dit white paper beschrijven wij welke capabilities een adviseur moet hebben om effectief te kunnen adviseren in de informatiesamenleving. Lees het white paper hier: De 10 capabilities van de nieuwe adviseur

Lees meer

Naar een revival van de interne adviseur?

Organisaties bouwen hun eigen verandercapaciteit op door te investeren in de competenties van managers en het versterken van eigen adviseurspools. In dit paper onderzoeken we de rol van interne adviseurs. Gebaseerd op recente literatuur en een onderzoek onder Nederlandse interne adviseurs stellen we dat de...

Lees meer

Mislukt 70% van de verandertrajecten?

Organisatieverandering staat in een kwade reuk. Mislukte verandertrajecten halen met enige regelmaat de voorpagina’s van de kranten. Veranderen blijft echter noodzakelijk om organisaties aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Bovendien zijn de voorpagina’s van kranten geen afspiegeling van de realiteit: een succesvolle verandering heeft immers...

Lees meer

Alliantiemanagement: Theorie en praktijk

De ontwikkeling op het gebied van alliantiemanagement is snel gegaan. Toch zijn nog niet alle bedrijven succesvol. Een internationaal onderzoek naar de toepassing van meer dan dertig alliantiemanagementtechnieken laat zien dat sommige bedrijven meer aandacht hebben voor de opbouw van een alliantievaardigheid dan andere. De...

Lees meer

Zijn allianties te besturen?

Het aantal allianties neemt nog steeds toe. Omdat bij allianties meerdere partners betrokken zijn, doet de vraag zich voor hoe allianties te besturen zijn. Deze vraag wordt beantwoord door van drie allianties de besturingsvorm te bestuderen. Deze allianties zijn de KLM-Northwest-alliantie, de Prominent-alliantie en het...

Lees meer

De Cluster Radar: diagnose van samenwerking in het MKB

Steeds meer MKB-bedrijven werken samen in een cluster. Dit kan schaalvoordelen opleveren, maar ook grotere gezamenlijke innovatiekracht. Veel clusters falen echter omdat zij niet voldoen aan alle kritieke succesfactoren voor samenwerking. Over een instrument dat clusters in staat stelt om vroegtijdig problemen in de samenwerking...

Lees meer

Naar een benadering voor coöperatieve business modellen

Echt vernieuwende business modellen gaan over organisatiegrenzen heen. In dit artikel integreren we daarom het denken over business modellen met de trend richting allianties, ketens en netwerken. We passen onze ideeën toe op de Nederlandse sierteeltsector. Lees het artikel hier: Naar een benadering voor coöperatieve...

Lees meer

De implementatie van open innovatie

Onderzoek onder een negentigtal bedrijven laat zien dat open innovatie niet alleen meer theorie is, maar ook al wordt ingevoerd. Hoever staat het daarmee? Op welke gebieden zijn wel en geen vorderingen gemaakt? Wat zijn de uitdagingen waarmee managers worden geconfronteerd wanneer ze open innovatie...

Lees meer

Hoe innoveren adviseurs?

In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek naar de vraag hoe adviseurs innoveren. We onderzoeken de kennisbronnen die zij daarvoor gebruiken, de kennisproducten die zij opleveren en de (management)processen die innovatie ondersteunen. Innoverende adviseurs gebruiken vele en diverse kennisbronnen. Kennis, innovatie en succes zijn...

Lees meer

De vijf gamechangers voor consulting

In dit white paper beschrijven we acht trends in de omgeving van adviesbureaus en vijf modellen die als gamechangers de sector drastisch veranderen. Lees het white paper: De vijf gamechangers voor consulting

Lees meer

Interview 20 years ASAP

In this interview I look back at the twenty years of existence of the Association of Strategic Alliance Professionals. Read the interview: ASAP 20 years interview

Lees meer

Heeft uw organisatie een alliantiecultuur?

Veel organisaties hebben een cultuur die samenwerking met andere organisaties belemmert: een alliantiecultuur ontbreekt. Geen wonder dat veel allianties mislukken. Waar moet een organisatie op sturen als men de cultuur meer samenwerkingsgericht wil maken? Lees het artikel: Heeft uw organisatie een alliantiecultuur?

Lees meer

Alliance culture: It’s in the DNA!

This white paper defines the elements of an alliance oriented culture. Based on a study of 179 companies, it shows which elements in an alliance culture contribute most to alliance success. It also provides a tool to assess your own alliance culture. Lees het artikel...

Lees meer

Building Alliance capability

This was the first article to show the effect of alliance management techniques on alliance success. It particularly shows the role of various evaluation techniques. Lees het artikel hier: alliancecaplrp

Lees meer