Naar een revival van de interne adviseur?

Organisaties bouwen hun eigen verandercapaciteit op door te investeren in de competenties van managers en het versterken van eigen adviseurspools. In dit paper onderzoeken we de rol van interne adviseurs. Gebaseerd op recente literatuur en een onderzoek onder Nederlandse interne adviseurs stellen we dat de grondslag voor het interne adviesvak niet gezocht moet worden in traditionele adviesrollen als die van expert, procesbegeleider of leverancier van handjes, maar in de boundary spanning functie en coƶrdinatiefunctie van de interne adviseur. Onderzoek laat zien dat deze benadering leidt tot een herwaardering van de interne adviseur. Deze herwaardering uit zich vooral in kwaliteitsverhoging van interne adviseurs en in mindere mate in een groei van het aantal interne adviseurs.

Lees het white paper hier: Naar een revival van de interne adviseur?

Tags: geen tags

Reacties zijn gesloten.