Controle over coalities

Wat betekent de trend naar allianties en netwerken voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht? Organisaties voeren een groot deel van hun activiteiten steeds meer uit met samenwerkingspartners. Baten, kosten en risico’s zijn daarmee afhankelijk geworden van derde partijen. Waar moet je op letten bij het toezicht houden op organisaties waarvan het succes mede afhankelijk is van partners die buiten je blikveld als toezichthouder liggen? Voor antwoord op die vraag zie: Controle over coalities

Tags: geen tags

Reacties zijn gesloten.